lagunenS Kappseglingsklubb malmö

Välkommen till VÅR tävlingswebb

Onsdagsseglingar

Banbeskrivning

Seglingsföreskrifter

Anmälan

Deltagarlista

Resultat Resultat 2017 Resultat 2016

Anmälningsavgiften är SEK 300 och inbetalas till kappseglingsklubben Bankgiro 460-4369 alternativt via Swish:0730-962401, ange namn eller båtnamn.