Lagunens Kappseglingsklubb Malmö

Välkommen till vår tävlingswebb

Onsdagsseglingar

Banbeskrivning     Avståndstabell

Seglingsföreskrifter

Anmälan

Deltagarlista

Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 Resultat 2016

Anmälningsavgiften är SEK 300 och inbetalas till kappseglingsklubben Bankgiro 460-4369 alternativt via Swish:0704-150749, ange namn eller båtnamn.